Grupa Terapeutyczna Gestalt

Grupa Terapeutyczna Gestalt
Grupa Terapeutyczna Gestalt

Formuła pracy grupy

Na spotkaniu Grupy Terapeutycznej Gestalt możesz przyjrzeć się swoim zachowaniom i zrozumieć towarzyszące im uczucia.
W bezpiecznych warunkach, wśród znanych osób, możesz wchodzić w relacje z uczestnikami tak,
jak to zwykle robisz naturalnie i zobaczyć jak na to reagują oraz co o tym myślą inni.
Dzięki temu będziesz mógł bardziej świadomie i lepiej dla siebie kształtować relacje z otoczeniem i najbliższymi.
Każdy może wziąć udział w indywidualnej pracy z terapeutą,
a potem skorzystać z informacji zwrotnej od całej grupy.
Proces poza rozmową może obejmować: odgrywanie scen, rysowanie, zajęcia ruchowe, zadania do wykonania pomiędzy spotkaniami lub inne metody uzgodnione z uczestnikami.
Wszelkie działania są oparte na wzajemnym szacunku i na tym, co dzieje się tu i teraz.
Więcej o grupach psychoterapeutycznych przeczytasz na przykład w artykule opublikowanycm w Zwierciadle:
https://zwierciadlo.pl/psychologia/rozwoj/terapia-grupowa-ma-wiele-korzysci
Gestalt to nurt psychoterapeutyczny i filozofia oparta o to co przyżywasz, myślisz, czujesz tu i teraz, nawet jeśli wynika to z przeszłości albo jest wizją przyszłości. Jeśli chcesz poczytać o tym więcej możesz zacząć na przykład tutaj:
https://zwierciadlo.pl/psychologia/na-czym-polega-terapia-gestalt

Dla kogo terapia grupowa?

 • Czujesz lub ktoś Ci powiedział, że trudniej niż inni nawiązujesz relacje.
 • Częściej niż inni wycofujesz się z relacji.
 • Chciałbyś czuć się pewniej w kontakcie z innymi.
 • Masz poczucie, że inni zbyt często przekraczają twoje granice i chciałbyś się nauczyć jak to zmienić.
 • Jesteś w trudnej sytuacji i szukasz wsparcia.

Korzyści z udziału w Grupie Terapeutycznej Gestalt

 • Poznasz i zrozumiesz swoje reakcje w kontakcie z innymi i będziesz mógł nimi świadomie kierować.
 • Zyskasz więcej pewności siebie w trudnych sytuacjach.
 • Łatwiej poradzisz sobie z trudnymi emocjami.
 • Pokierujesz ważnymi dla Ciebie relacjami w satysfakcjonujący sposób.

Struktura i praca Grupy Terapeutycznej Gestalt

 • Grupa Terapeutyczna Gestalt liczy od pięciu do ośmiu osób plus dwoje prowadzących.
 • Pierwsze spotkanie odbywa się w sobotę, trwa pięć godzin od 10 do 15 i ma charakter integracyjny.
 • Następne spotkania 2,5 godziny odbywają się od 18:30 do 21:00 co tydzień w czwartki przez sześć miesięcy.
  Razem z sobotnią integracją to 25 spotkań czyli 65 godzin.
 • Grupa jest zamknięta, co oznacza, że nie można dołączyć po jej rozpoczęciu.
 • Planowane rozpoczęcie następnej grupy w grudniu 2020.
 • Harmonogram spotkań zostanie przesłany uczestnikom po sformowaniu grupy.

Konsultacje wstępne

Uczestnictwo w Grupie Terapeutycznej Gestalt możliwe jest wyłącznie po 50 minutowym spotkaniu konsultacyjnym.
Możesz wtedy poznać terapeutów i uzyskać odpowiedzi na ważne dla Ciebie pytania.
Wymagamy deklaracji udziału w sześciomiesięcznym okresie pracy grupy.
Na bezpłatne spotkanie konsultacyjne można się umówić z terapeutą:

Mirosławą Kolmagą albo Zdzisławem Kolmagą

Cena

Możesz przedpłacić jednorazowo 3000 zł za sześć miesięcy udziału w Grupie Terapeutycznej Gestalt albo dokonać kilku przedpłat dzieląc sześciomiesięczny okres na dowolne odcinki. Wtedy wysokość przedpłaty za każdy odcinek znajdziesz w poniższej tabeli:

kwota
przedpłaty
oszczędzasz
miesięcznie
1
– Przedpłata na jeden miesiąc
600 zł
2
– Przedpłata na dwa miesiące
1180 zł10 zł
3
– Przedpłata na trzy miesiące
1740 zł20 zł
4
– Przedpłata na cztery miesiące
2260 zł35 zł
5
– Przedpłata na pięć miesięcy
2700 zł60 zł
6
– Przedpłata na cały sześciomiesięczny okres (oszczędność razem 600 zł)
3000 zł100 zł

Średnia cena godziny w grupie waha się od około 46 zł przy przedpłacie jednorazowej do około 55 zł przy przedpłatch miesięcznych.

W przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej spotkania grupy terapeutycznej Gestalt organizatorzy zwrócą część przedpłat proporcjonalnie za niewykorzystane godziny.
Zwroty nie dotyczą nieobecności uczestników na spotkaniach grupy.

Prowadzący i organizatorzy

Mirosława Kolmaga i Zdzisław Kolmaga