Zdzisław Kolmaga, psychoterapeuta

Zdzisław Kolmaga

psychoterapeuta Warszawa Śródmieście

W pracy psychoterapeuty napędzają mnie chwile gdy klienci odchodzą z wdzięcznością.
Tak jak ostatnio, kiedy po kilkumiesięcznym procesie odszedł klient, który od ponad 6 lat był na lekach, ze zdiagnozowaną chorobą dwubiegunową, a teraz kończy wychodzenie z leków i już nie potrzebuje mojego wsparcia.
At the work of a psychotherapist, I am motivated by moments when clients leave gratefully.
Just like the last time, when after a few months of work, the client left, who had been on drugs, with diagnosed bipolar disorder, for over 6 years, and now he is exiting the medicine and no longer needs my support.
Chcesz lepiej zrozumieć siebie, umieć budować dobre relacje, radzić sobie z cierpieniem, samotnością, złością, lękiem, może trudno Ci rano wstać do tych samych bezsensownych działań, podejrzewasz, że to może być depresja lub wypalenie…You want to understand yourself better, be able to build good relationships, cope with suffering, loneliness, anger, anxiety, maybe it’s difficult for you to get up, in the morning, to the same senseless activities, you suspect that it may be depression or burnout…
Mogę być Twoim przewodnikiem w drodze do dobrostanu.I would be your guide on the way to well-being.
Przebyłem taką drogę, z czarnego świata widzianego „z za szyby” do „radosnej wiosny życia”.I have come this way, from the black world seen “from the window” to the “joyful spring of life”.
Pracuję metodą Gestalt i Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.I work with Gestalt and Brief Solution Focused Therapy, BSFT.
Kieruję się zrozumieniem i szacunkiem dla Ciebie, Twoich decyzji, potrzeb, wartości, a także przekonaniem, że relacja to główna siła terapeutyczna.I am guided by understanding and respect for you, your decisions, needs and values, as well as the conviction that a relationship is the main therapeutic might.

psychoterapeuta Warszawa, Śródmieście


psychotherapist Warsaw, Downtown

sesje w gabinecie oraz przez komunikatory elektroniczne

w języku polskim i angielskim

on site sessions and via electronic communicators

in English and in Polish

Chorona dwubiegunowa

Między nami mężczyznami

Faceci z Ptasiej – historia spotkań

tel. +48-666-701-737

e-mail zdzislaw@psychoterapiagestalt.waw.pl

Formularz kontaktowy

Pozostaw komentarz