Zdzisław Kolmaga, psychoterapeuta

Zdzisław Kolmaga

Zdzisław Kolmaga psychoterapeuta Warszawa Śródmieście

Chcesz lepiej zrozumieć siebie, umieć budować dobre relacje, radzić sobie z cierpieniem, samotnością, złością, lękiem?
Może trudno Ci rano wstać do tych samych bezsensownych działań.
Podejrzewasz, że to może być depresja lub wypalenie
Do you want to understand yourself better, be able to build good relationships, cope with suffering, loneliness, anger, anxiety?
Maybe it’s difficult for you to get up, in the morning, to the same senseless activities.
You suspect this may be depression or burnout…

Będę Twoim przewodnikiem i wsparciem w drodze do dobrostanu.

I will be your guide and support on the path to well-being.

Przebyłem taką drogę, z czarnego świata widzianego „z za szyby” do „radosnej wiosny życia”.

I have traveled this path myself, from the black world seen “from the window” to the “joyful spring of life”.

Do pracy psychoterapeuty motywują mnie chwile gdy klienci przestają już mnie potrzebować i odchodzą z wdzięcznością, energią i pozytywnym spojżeniem na życie.
Tak jak ostatnio, kiedypracowałem z klientem, który od 6 lat walczył ze zdiagnozowaną  chorobą dwubiegunową, a teraz wychodzi z leków i już nie potrzebuje mojego wsparcia. To jest mój cel – pomagać ci ulepszać swoje życie, aż nie będziesz mnie już potrzebował.

As a psychotherapist, I am motivated by moments when clients no longer need me, leaving gratefully, energised and with a positive outlook on life. For example, recently I was working with a client who had been struggling for over 6 years with a diagnosed bipolar disorder. After a few months of work together, he is now stopping his medicines, feels much better and no longer needs my support. This is my goal – to help you improve your life until you no longer need me.

Pracuję metodą Gestalt i Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

I am a trained psychotherapist and coach working with Gestalt and Brief Solution Focused Therapy, BSFT.

Kieruję się zrozumieniem i szacunkiem dla Ciebie, Twoich decyzji, potrzeb, wartości, a także przekonaniem, że relacja to główna siła terapeutyczna.I am guided by an understanding and respect for you, your decisions, needs, and values, a conviction that a relationship is the main therapeutic might.

psychoterapeuta Warszawa, Śródmieście


psychotherapist Warsaw, Downtown

sesje w gabinecie oraz przez komunikatory elektroniczne

w języku polskim i angielskim

on site sessions and via electronic communicators

in English and in Polish

Choroba dwubiegunowa

Między nami mężczyznami

Faceci z Ptasiej – historia spotkań

tel. +48-666-701-737

e-mail zdzislaw@psychoterapiagestalt.waw.pl

Formularz kontaktowy

Komentarzy: 1

  1. Andrzej Sz 6 lutego 2020 o 12:52

    Zdzisiu! Bardzo dziękuję, pomogłeś mi poukładać życie. Dzięki Tobie nabrało innej, lepszej wartości.

Pozostaw komentarz