Psychoterapia indywidualna

Masz poczucie, że musisz z kimś porozmawiać o swoich problemach, gdyż sam/-a już nie dajesz rady? Otrzymujesz wsparcie od przyjaciół, jednak Twój stan się nie poprawia, co wywołuje jeszcze większe poczucie bezsilności i frustracji? Doskonale znamy tę sytuację. Wsparcie rodziny i najbliższych jest bardzo cenne, często jednak nie pozwala dotrzeć do źródeł problemu i łagodzi jedynie jego objawy. W efekcie takie wsparcie działa na krótko. W takim przypadku warto skorzystać z psychoterapii indywidualnej.

W psychoterapii indywidualna profesjonalny terapeuta, korzystając ze swojego doświadczenia, umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej pomoże Ci zidentyfikować rzeczywiste źródło problemu i uporać się z nim tak, żeby nie przysparzał Ci cierpienia i nie był przeszkodą w osiągnięciu pełnego, satysfakcjonującego życia.

Czym różni się psychoterapia indywidualna od zwykłej rozmowy z najbliższymi?

Terapeuta posiada odpowiednie doświadczenie i wiedzę, którą wykorzystuje w trakcie pracy. Wie, w jaki sposób dotrzeć do tych obszarów, o których klientowi trudno jest mówić lub nawet dostrzec, które w zwyczajnej rozmowie z przyjaciółmi nie zostaną poruszone. W przeciwieństwie od najbliższych terapeuta:

 • nie stara się radzić, jak postąpić w danej sytuacji;
 • nie opowiada o swoich problemach;
 • nie stara się pocieszać mówiąc: „wszystko się jakoś ułoży”, „będzie dobrze, „weź się w garść”;

W jaki sposób psychoterapeuta udziela pomocy w trakcie psychoterapii indywidualnej?

 • Pozwala zrozumieć i zaakceptować siebie – Psychoterapia indywidualna stanowi dla klienta okazję do przyjrzenia się sobie, zrozumienia siebie, nawiązania świadomego kontaktu z sobą samym, z emocjami zapisanymi w ciele, zablokowaną energią życiową. Akceptacja siebie zmienia perspektywę, pozwala przewartościować życie, cele i motywacje, odnaleźć spokój i oddech, dodaje sił do rdzenia sobie z przeciwnościami.
 • Tworzy sojusz terapeutyczny – relację opartą na zaufaniu otwartości, akceptacji i szacunku. Psychoterapeuta nie ocenia i nie obwinia, przyjmuje Cię takim/-ą, jaki/-a jesteś. Poza tym gwarantuje, że wszystko, co powiesz, czym się podzielisz, nie wydostanie się poza drzwi gabinetu. To pomoże Ci dostrzec i zrozumieć nawet to, czego się obawiałeś/-aś i czego unikałeś/-aś.
 • Skłania do poruszania tematów, o których trudno mówić z bliskimi – psychoterapeuta świadom mechanizmów unikania stosowanych, łagodnie i jednocześnie konsekwentnie, tworząc bezpieczna atmosferę, zachęci Cię do zajęcia się trudną kwestią. Tylko dzięki temu proces psychoterapii może być skuteczny.
 • Nie dostarcza gotowych rozwiązań – zachęca Cię do samodzielnego dokonywania wyborów i podejmowania decyzji. Jednocześnie pomaga dostrzec wszystkie jej aspekty – i te łatwe, i te trudne. Dzięki temu Twoje wybory przestają być automatyczne i dokonywane pod wpływem niekonstruktywnych nawyków, a staną się świadome i służące Twojemu dobrostanowi.
 • Pomaga analizować, dostrzec i zrozumieć mechanizmy myślenia – i te dobre, służące klientowi, i te niekonstruktywne, przyczyniające się do cierpienia. Psychoterapeuta stwarza warunki do przyjrzenia się sobie i mechanizmom, stojącym za problemem i do świadomej zmiany tych nawyków.
 • Pokazuje sprzeczności w myśleniu – Ludzie bardzo często starają się oszukać samych siebie. Zadaniem psychoterapeuty jest zwrócenie uwagi na te sprzeczności i uświadomienie mechanizmu obronnego.

Cel psychoterapii indywidualnej

Celem psychoterapii indywidualnej jest zwiększanie świadomości samego/-ej siebie i zaakceptowanie siebie. Poznanie własnych myśli, uczuć i zachowań i mechanizmów stojących za nimi. Sesje mają ułatwiać codzienne funkcjonowanie, dają możliwość wpływu na swoje życie, poczucie sprawczości i satysfakcji. Służą temu wszystkie działania prowadzące do:

 • rozumienia nawykowych reakcji,
 • poznania wzorców nabytych w dzieciństwie,
 • zamiany niekonstruktywnych nawyków na nowe, służce klientowi,
 • poznania, zaakceptowania i odreagowania trudnych emocji,
 • zrozumienia swoich dysfunkcyjnych mechanizmów i zastąpienia ich innymi, bardziej konstruktywnymi.

Czynniki niezbędne do powodzenia skutecznej psychoterapii indywidualnej

Różne badania dotyczące czynników gwarantujących skuteczność terapii podkreślają, że najistotniejszymi elementami wpływającymi na jej efektywność są:

 • przymierze terapeutyczne,
 • zaufanie,
 • autentyczność relacji,
 • wola klienta do zmiany,
 • konsekwencja,
 • adekwatne używanie metod terapeutycznych,
 • czas trwania terapii.

Nasi terapeuci dbają o to, by stworzyć bezpieczną relację (dla niektórych klientów pierwszą taką w życiu), dzięki której klient uczy się, kim jest. Istotna dla powodzenia psychoterapii indywidualnej jest zgoda klienta i terapeuty, co do celów i metod terapii, czemu sprzyja atmosfera szacunku i zaufania.

Czym różni się psychoterapia indywidualna od grupowej?

W psychoterapii grupowej najbardziej działają relacje z innymi członkami grupy, w mniejszym stopniu relacja z psychoterapeutą. Z tego powodu psychoterapia grupowa w większym stopniu służy poprawie w budowaniu relacji z innymi, natomiast nie zawsze daje okazję do głębszego poznania swoich niekonstruktywnych sposobów działania. Spotkania twarzą w twarz z terapeutą szybciej pozwalają się otworzyć i przyjrzeć się specyfice swojego problemu. Ponadto spotkania indywidualne dają większą elastyczność – czasami umówioną sesję można przełożyć na inny termin.

Jak wygląda psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna składa się z sesji terapeutycznych trwających 50 min. Odbywają się one najczęściej raz w tygodniu, a cała psychoterapia trwa od kilku tygodni do kilku lat, w zależności od problemu klienta i metody, według której pracuje psychoterapeuta.

Zależnie od czasu trwania psychoterapię możemy podzielić na trzy rodzaje:

 • Psychoterapia krótkoterminowa – od kilku do kilkunastu sesji,
 • Psychoterapia średnioterminowa – do roku,
 • Psychoterapia długoterminowa – do kilku lat.

Skontaktuj się z naszymi terapeutami i umów się na konsultacje. Wspólnie ustalimy, czy psychoterapia indywidualna to właśnie to, czego potrzebujesz w danym etapie swojego życia, dobierzemy rodzaj terapii i czas jej trwania.

Zapisz się na wizytę