Psychoterapia nerwicy lękowej – jak działa i jakie są przyczyny zaburzenia?

Psychoterapia nerwicy lękowej – jak działa i jakie są przyczyny zaburzenia?

Nerwica lękowa pojawia się wtedy, kiedy Twój układ nerwowy i całe ciało zbyt często działa w trybie pobudzenia, bez wystarczających okresów odpoczynku i regeneracji.

Jak działa psychoterapia nerwicy lękowej?

Jeżeli zaburzenie ma korzenie w trudnych przeżyciach z dzieciństwa lub w doznanej traumie, psychoterapia nerwicy lękowej niezbędna może okazać się. Bardzo często w takich przypadkach ból, lęk czy wstyd są tak silne, że trudno jest naprawdę się z nimi zmierzyć samodzielnie. Źle o sobie myślisz i surowo się osądzasz? Nerwica lękowa powoduje, że unikasz jakichkolwiek sytuacji, w których ktoś mógłby oceniać Twoją wartość? W Twoim przypadku niezbędna jest lecząca relacja terapeutyczna osiągana podczas psychoterapii nerwicy lękowej. Relacja, w której poczujesz się szanowany ze wszystkimi swoimi lękami, emocjami, nawet najtrudniejszymi- takimi jak wstyd czy odraza do samego siebie. Relacja, w której terapeuta zawsze będzie stał po Twojej stronie i z szacunkiem traktował Twoje potrzeby i granice, aby nerwica lękowa nie ograniczała codziennych aktywności.

Mając oparcie w terapeucie, nauczysz się trafnie odczytywać, a następnie akceptować swoje emocje, zamiast uciekać przed nimi. Dzięki psychoterapii nerwicy lękowej jesteś w stanie zaakceptować i przeżyć dojrzale nie tylko swoje lęki, ale również złość, gniew czy smutek. Nauczysz się, jak poznawać swoje granice i jak się chronić. W ten sposób stopniowo zmienisz dotychczasowy, oparty na lęku, sposób reagowania. Podczas psychoterapii nerwicy lękowej nauczysz się dostrzegać rzeczywiste powody pojawiającego się napięcia i przestaniesz na każdą sytuacje reagować utrwalonym lękiem. Przykładowo, jeśli poczujesz niepokój po wypiciu mocnej kawy, to nie zareagujesz na niego jakbyś miał nieuchronnie dostać zawału, tylko spokojnie zażyjesz magnez.

Najczęstsze przyczyny zaburzenia wymagające psychoterapii nerwicy lękowej

Pochodzący z dzieciństwa deficyt poczucia bezpieczeństwa wynikający z doświadczania wielokrotnego lub długotrwałego odczuwania zagrożenia. Powody mogą być różne – wywołujący lęk rodzice lub opiekunowie (nadmiernie surowi, straszący karami), brak opieki osób, doświadczanie przemocy fizycznej lub psychicznej, a także bycie świadkiem takich zachowań. W efekcie utrwala się bardzo silny nawyk stałego przewidywania zagrożenia, a wiele bodźców, na pozór niezagrażających, uruchamia dawny lęk. Jesteś wiecznie zmobilizowany/-a do obrony i nawet kiedy nie pojawia się żaden bodziec lękowy zaczynasz się bać, że będziesz się bać. I tak nakręca się spirala lęku do momentu, kiedy jego poziom powoduje, że zaczynasz wycofywać się z coraz większej ilości aktywności.

Zestaw przekonań powodujących, że wiecznie dążysz do doskonałości lub starasz się zasłużyć na uwagę, spełniając oczekiwania innych. To oznacza, że zawsze masz coś do zrobienia i zawsze to, co robisz wymaga poprawy. I nie umiesz odpocząć, dopóki wszystko nie jest zrobione jak najlepiej. Co oznacza, że w praktyce prawie nigdy nie odpoczywasz! W dodatku prawie nigdy nie czuwasz zadowolenia z tego, co już zrobiłeś, bo zawsze jest coś, co można zrobić lepiej. Z czego to wynika? Niestety masz mózg wyćwiczony w szukaniu zagrożeń, a sytuację, w której nie wykonałeś zadania zgodnie z (nieosiągalnymi) standardami, traktujesz tak samo, jak fizyczne zagrożenie i uruchamia cały system mobilizacji. W efekcie nie dość, że doświadczasz lęku wynikającego z niespełnienia nieosiągalnych standardów, to jeszcze dodatkowo w stanie stresu zwyczajnie jesteś mniej wydajny! Poza tym, ponieważ zawsze jest coś do zrobienia lub udoskonalenia nigdy nie dajesz sobie prawa do odpoczynku. I spirala pobudzenia narasta, doprowadzając do lęku uniemożliwiającego normalne funkcjonowanie.

Dramatyczne doświadczenie przeżyte w dowolnym momencie życia wywołujące zespół stresu pourazowego. Mogły pojawić się w wyniku przeżycia wypadku lub napaści. Mechanizm jest podobny, jak w przypadku doświadczeń niszczących poczucie bezpieczeństwa w dzieciństwie.

Dodatkowym, sprzyjającym rozwojowi nerwicy lękowej czynnikiem jest słabsza świadomość swoich emocji i trudność w dostrzeganiu sygnałów z ciała. Jeśli dobrze czujesz i rozumiesz swoje emocje i trafnie odczytujesz sygnały z ciała, to łatwiej jest Ci zauważyć, że jesteś zmęczony/-a i w porę odpocząć czy odłożyć na chwilę obowiązki. Jeśli tego zabraknie, to pogłębiasz tylko stres, zmuszając się do kolejnego zadania, choć już nie masz na nie siły.

Psychoterapia nerwicy lękowej pomoże Ci uwolnić się od uciążliwych objawów zaburzenia – potrzebujesz jedynie wytrwałości i otwartości na pomoc innych. Nagrodą jest życie wolne od lęków. Nasz gabinet znajduje się na terenie miasta Warszawa, zapraszamy do umówienia się na wizytę.

Zapisz się na wizytę