Kurs mindfulness (MBCT) on line

Świadomie, bez depresji i lęku

Dla Kogo?

Zapraszamy szczególnie osoby borykające się z podwyższonym poziomem lęku lub nerwicą lękową, podwyższonym poziomem stresu, borykające się z trudnościami w koncentracji lub zagrożone depresją czy jej nawrotem. Nie potrzebujesz żadnego wcześniejszego przygotowania.

Jak wygląda kurs?

Program realizowany jest w formie cyklu warsztatów on line i trwa 8 tygodni. Poza udziałem w spotkaniach grupowych uczestnicy ćwiczą według otrzymanych instrukcji samodzielnie w domu. Otrzymują także materiały pozwalające po zakończeniu kursu samodzielnie dbać o swoją równowagę

Grupa liczy od 6 do 10 osób.

Cały cykl składa się z 10 spotkań on line:

  • dwóch konsultacji indywidualnych trwających po pięćdziesiąt minut – jedna przed rozpoczęciem programu, druga po jego zakończeniu,
  • ośmiu podstawowych spotkań warsztatowych trwających po dwie i pół godziny, odbywających się raz w tygodniu we wtorki od 18.30 do 21.00,
  • dnia uważności trwającego 6 godzin odbywającego się w sobotę w siódmym tygodniu kursu.

Materiały i ćwiczenia 

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do pracy indywidualnej w formie podręcznika PDF i nagrań MP3. Udział w kursie obejmuje ćwiczenia podczas spotkań warsztatowych w grupie pod okiem prowadzącej oraz indywidualną pracę własną. Każdy uczestnik otrzymuje zestaw ćwiczeń przeznaczony do samodzielnej praktyki w domu (25 – 40 minut dziennie). Regularne wykonywanie tych ćwiczeń ma bezpośredni wpływ na rezultaty kursu i jest jego niezbędnym elementem.

Jak wyglądają spotkania on line?

Pracujemy korzystając z aplikacji zoom. Można się do niej łączyć zarówno z komputera jak i telefonu lub tabletu. Proszę, aby każdy łącząc się na spotkanie kursu był sam w pomieszczeniu, w którym będzie mógł swobodnie siedzieć lub leżeć i całą uwagę poświęcić udziałowi w spotkaniu. Żeby zapewnić jak najlepszy kontakt z innymi uczestnikami proszę także, aby każdy miał stale włączoną kamerę oraz mikrofon.

Dlaczego warto?

Najlepszą odpowiedzią są spostrzeżenia uczestników. Oto niektóre opinie:

Po kursie jestem spokojniejszy, łatwiej akceptuję sytuacje trudne, potrafię opanować zdenerwowanie, mam więcej tolerancji dla siebie i innych, mam więcej energii do życia. Znów cieszę się zwykłymi rzeczami” Marcin

Potrafię zatrzymać się i uspokoić w trudnych sytuacjach, wiele rzeczy robię świadomiej i nie zalewają mnie trudne emocje, jestem bardziej świadoma siebie” Paulina

Mam więcej pewności siebie, wyraźnie spadł mi poziom lęku, gdzieś znikły obsesyjne czarne scenariusze, jestem odważniejszy. Łatwiej reaguję na wyzwania. Mam super narzędzia do radzenia sobie z trudnościami” Tomek

Polubiłam siebie, jestem spokojniejsza i panuję nad emocjami, nie wkurzają mnie drobiazgi. Nabrałam pewności siebie. Kurs był spokojny i prowadzony w dobrej atmosferze” Dominika

Cenne dla mnie było to, że Mirka nie tylko ćwiczyła z nami ale też odwoływała się do wyników badań naukowych- to pomagało mi zrozumieć mechanizmy lęku i depresji i spokojnie sobie z nimi radzić. Nabrałam dystansu i spokoju, jestem życzliwsza dla siebie” Anna

Potwierdzone rezultaty:

  • redukcja poziomu lęku
  • zmniejszenie lub ustąpienie objawów depresji lub nerwicy lękowej
  • poprawa jakości snu
  • redukcja stresu
  • lepsze relacje prywatne i zawodowe
  • większa skuteczność zawodowa
  • ulga w życiu z chronicznym bólem

Badania dotyczące skuteczności kursów mindfulness prowadzonych on line potwierdzają pozytywne rezultaty wynoszone przez uczestników, wskazując jednocześnie na szczególna wagę kompetencji nauczyciela prowadzącego kurs w tej właśnie formie.

Kiedy

We wtorki począwszy od 25 października 2022 roku. Ostatnie spotkanie ma miejsce 20 grudnia 2022.

Dzień uważności odbywa się w sobotę 10 grudnia od 10:00 do 16:00.

Koszt 1190 PLN. Rezerwacji miejsca w grupie dokonuję po otrzymaniu bezzwrotnej* zaliczki w wysokości 390 PLN. Pozostałe 800 PLN płatne między pierwszym, a drugim spotkaniem Żeby kurs ruszył potrzebnych jest minimum 6 uczestników, grupa nie będzie większa niż 12 osób.

Zapraszam
Mirka Kolmaga (Białobrzeska)
certyfikowana nauczycielka MBCT
członek EAMBA EXCHANGE

* W przypadku odwołania kursu z przyczyn niezależnych ode mnie zwracam wpłacone zaliczki.