Jak trafić do gabinetu

Jak trafić do Pracowni Psychoterapii Gestalt?

Nasz gabinet mieści się na strzeżonym osiedlu pod adresem
Our office is located in a guarded housing estate at
Ptasia 2/28 w Warszawie.

Kliknij mapkę aby otworzyć w Google Maps.
Click the map to open in Google Maps.


Aby wejść do środka należy przejść przez dwie strefy ochrony.

  1. domofon na bramie,
  2. domofon w przedsionku klatki schodowej.

To get inside, go through two protection zones.

  1. intercom on the gate,
  2. intercom in the vestibule of the staircase.

1. BRAMA (THE GATE)

Do gabinetu wejdziesz bramą od strony ulicy Przechodniej.
Na ścianie domu jest tabliczka ul. Przechodnia ale także tabliczka z adresem budynku Ptasia 2.

You enter the office through the gate from Przechodnia Street.
On the wall of the building is a street name “Przechodnia” but also a plaque with the address Ptasia 2.

Do bramy – furtki przechodzi się ścieżką przy pomniku.
To the gate, go through the path at the monument.

Przy bramie po lewej stronie furtki jest domofon.
Wywołaj lokal 28.
There is an intercom on the left side of the gate.
Call number 28.

Po wejściu na podwórko idź do jego końca do klatki III po lewej.
After entering the yard, go to its end to staircase III on the left.

2. Klatka schodowa (The staircase) III

W przedsionku klatki znajdziesz na ścianie po lewej następny domofon,
gdzie ponownie wywołujesz lokal 28.
In the vestibule of the staircase you will find another intercom
on the wall on the left, where you call number 28 again.

Na pierwszym pietrze wchodzisz w korytarz.
Dawniej był tam elektrozamek ale teraz jest stale otwarte.
On the first floor you enter the corridor.
There used to be an electric lock but now it’s always open.

Korytarzem dotrzesz do lokalu 28 i w końcu jesteś na miejscu 😉
You will reach door 28 through the corridor and you are finally there 😉

ZAPRASZAMY
WELCOME