W czym pomagamy

Powody, które najczęściej skłaniają naszych klientów do korzystania z formy pomocy jaką jest psychoterapia to:

 • depresja, utrzymujące się przygnębienie, długotrwałe poczucie smutku, rozpaczy, niemocy, brak poczucia sensu życia, brak siły, poczucie utraty kontroli nad własnym życiem
 • nerwica, lęki, napady, ataki paniki, długotrwałe przeżywanie lęku, natrętne myśli
 • poczucie bólu, cierpienia psychicznego, trauma
 • problemy związane z dorastaniem w rodzinie z problemem alkoholowym – DDA, problemy związane z dorastaniem w rodzinie z dysfunkcją – DDD
 • trudności z przeżywaniem lub wyrażaniem własnych emocji, np. wybuchy agresji, częste konflikty w domu lub w pracy, wycofywanie się w sytuacjach konfliktowych, odczuwanie lęku przed uczuciami, wyrażaniem uczuć itp.
 • niezdecydowanie, brak pewności siebie, bezradność, poczucie życiowego zagubienia, niskie poczucie własnej wartości, brak wiary w siebie
 • trudności w relacjach z bliskimi ludźmi, nieumiejętność budowania i utrzymywania związków, poczucie osamotnienia, wrażenie nie pasowania do świata
 • wątpliwości dotyczące poczucia własnej wartości i kompetencji, wypalenie zawodowe, strata pracy wywołująca kryzys psychiczny, mobbing w pracy
 • kryzys w małżeństwie lub związku, rozwód, brak satysfakcji w życiu partnerskim i seksualnym
 • zaburzenia psychiczne, stany depresyjne, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości
 • dolegliwości fizyczne wywołane czynnikami psychicznymi (np. bóle brzucha, nudności, bóle głowy), zaburzenia mowy (jąkanie) i zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja), nadwaga lub otyłość wywołana czynnikami psychicznymi

Zapisz się na wizytę