W czym może pomóc psychoterapia i psychoterapeuta?

Korzyści jakie niesie ze sobą psychoterapia to:

 • poczucie zadowolenia z życia
 • wzrost pewności siebie i samooceny, poczucie sprawczości
 • poczucie wpływu na własne życie, wiara w siebie
 • tworzenie satysfakcjonujących bliskich relacji
 • osłabienie lub ustąpienie objawów zaburzeń psychicznych
 • polepszenie jakości życia
 • rozwój zawodowy
 • radzenie sobie ze stresem i problemami
 • przezwyciężanie kryzysów życiowych
 • zwiększenie samoświadomości – lepsze rozumienie samego/samej siebie, podejmowanie świadomych decyzji dotyczących własnego życia
 • poznawanie własnych zasobów i umiejętność korzystania z nich – rozwój osobisty

Zapisz się na wizytę