Pracownia Psychoterapii Gestalt

Pracownia Psychoterapii Gestalt istnieje od 2008. Jesteśmy zespołem profesjonalistów. Ukończyliśmy czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychoterapii Gestalt zgodne z wymogami European Associaton for Psychoteraphy i European Association for Gestalt Therapy lub szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie Psychoterapii Zorientowanej na Proces, godne z wymogami International Association for Process Oriented Psychology. W swojej pracy kierujemy się kodeksem etycznym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt lub kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.