Psychoterapia Gestalt. Wszystko, co warto o niej wiedzieć

Psychoterapia w nurcie gestalt swoje początki datuje na lata 40. XX wieku. Jako alternatywę dla tradycyjnej psychoanalizy humanistyczną terapię opartą na doświadczeniach rozwinął Fritz Perls ze swoją żoną Laurą oraz Paul Goodmann. Dziś psychoterapię Gestalt wykorzystuje się m.in. do leczenia zaburzeń lękowo-depresyjnych, psychosomatycznych czy problemów zawodowych.

Główne założenia psychoterapii gestalt

Nazwa terapii gestalt wywodzi się z języka niemieckiego, w którym słowo „gestalt” oznacza kształt lub formę i dotyczy charakteru lub esencji rzeczy. Głównym założeniem psychoterapii jest to, że każdy człowiek jest zawile powiązany ze środowiskiem, w którym żyje i to środowisko wpływa na daną osobę. Każdy człowiek dąży do rozwoju i zachowania równowagi. Psychoterapia gestalt jest podobna do terapii zorientowanej na osobę. Przypomina po części tę terapię ze względu na empatyczne podejście terapeuty, zrozumienie i bezwarunkową akceptację osoby odbywającej terapię.

Według założeń psychoterapii gestalt, to kontekst wpływa na doświadczenie, a jednostki nie da się zrozumieć bez jej kontekstu. Nikt nie jest zatem całkowicie obiektywny – nawet psychoterapeuta ma swój kontekst, który wpływa na jego doświadczenia i sposób postrzegania świata. W terapii gestalt szanuje się prawdziwość przeżyć każdego pacjenta i nie odbiera mu się prawa do odbierania rzeczywistości na swój sposób.

Pacjenta nie zmusza się do zmiany, bo to powoduje tylko kolejny stres i napięcia. Zamiast zmiany podkreśla się ważność akceptacji istniejącego stanu rzeczy. Podczas sesji terapeutycznych pacjent uczy się, jak stawać się bardziej świadomym siebie, akceptować i ufać swoim uczuciom i doświadczeniom. Dzięki temu osoba poddająca się terapii zmniejsza towarzyszący jej stres.

Być „tu i teraz”

Psychoterapia gestalt, którą można odbyć m.in. w poradni psychologicznej w Warszawie skupia się na budowaniu świadomości o tym, co dzieje się w chwili obecnej i jaki kontekst temu towarzyszy. W trakcie terapii pacjent odkrywa swoje prawdziwe uczucia, które do tej pory były tłumione i akceptuje swoje emocje. Pacjent po terapii ma większą świadomość siebie i bardziej sobie ufa.

Terapia nie odrzuca ani nie neguje przeszłych wydarzeń i przyszłych możliwości. Skupia się na obecnych odczuciach i zdarzeniach, które pojawiły się na skutek działań w przeszłości. Podczas sesji pacjent i terapeuta rozmawiają i zastanawiają się, dlaczego właśnie teraz pojawiło się jakieś wspomnienie.

Jak wygląda terapia w poradni psychologicznej

W psychoterapii gestalt nie ma precyzyjnych wytycznych co do tego, jak mają przebiegać sesje. Terapeutów zachęca się do wykorzystywania własnych pomysłów w zależności od kontekstu i osobowości pacjenta. To, co stałe w terapii, to bezpośredni kontakt pacjenta z terapeutą przez doświadczanie i eksperymentowanie oraz skupienie na „co i jak” (co robi pacjent i jak to robi) i „tu i teraz”.

Podczas terapii pacjent wraz z terapeutą ocenia obecne zdarzenia i określa, co należy zrobić, żeby osiągnąć zamierzony efekt. Spotkania powinny odbywać się z zaufanymi terapeutami posiadającymi odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju terapii.

Zapisz się na wizytę