Psychoterapia ofiar mobbingu

Czujesz, że nie jesteś sam/-a w stanie stawić czoła przełożonemu lub współpracownikom, którzy nadużywają swojej władzy? Masz poczucie niższości wobec nich, czujesz się poniżony/-a, samotny/-a i bezradny/-a? Twój stresujący problem rozwiąże psychoterapia mobbingu.

Wymyślenie pojęcia „mobbing” zawdzięczamy szwedzkiemu lekarzowi i naukowcowi Peterowi Heinemannowi, który użył go w kontekście napaści dziecięcych band na słabsze jednostki. Obecnie termin oznacza prześladowanie w miejscu pracy i może dotyczyć zarówno relacji przedłożony-podwładny, jak i po prostu współpracowników.

Zgodnie z Polskim Kodeksem Pracy mobbing to:
„Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

W jaki sposób mobbing się przejawia?

Mobbing może przejawiać się pod kilkoma postaciami i nie musi wcale oznaczać przemocy bezpośredniej, a czasem może być na tyle zawoalowany, że ciężko na drodze prawa udowodnić doznaną krzywdę. Pomocy możesz jednak szukać nie tylko w sądzie, ale również na psychoterapii ofiar mobbingu. W jaki sposób rozpoznać, że problem dotyczy Ciebie? Oto niektóre z przejawów mobbingu:

 • protekcjonalny ton;
 • poniżanie i wyśmiewanie;
 • chęć odizolowania od reszty zespołu;
 • krzyk, wyzwiska;
 • nieustanna krytyka;
 • zachowania pasywno-agresywne;
 • groźby;
 • ignorowanie, unikanie rozmów;
 • rozpowszechnianie negatywnych opinii;
 • wyśmiewanie wyglądu;
 • publiczne podważanie kompetencji;
 • uniemożliwianie wykonywania obowiązków;
 • narażanie na zwolnienie;
 • narażanie zdrowia lub życia pracownika;
 • zmuszanie do pracy ponad siły;
 • zlecanie zadań znacznie poniżej lub powyżej kompetencji;

Należy pamiętać, że te zachowania nie mogą mieć charakteru jednorazowego – sytuacja musi się powtarzać, przez co prowadzi do widocznego pogorszenia samopoczucia ofiary mobbingu.

W jaki sposób reagują ofiary mobbingu?

Osoba mobbingująca charakteryzuje się niską empatią, a jednostkę traktuje, jako środek do osiągnięcia celu. Z kolei ofiary mobbingu to zazwyczaj osoby spokojne, bezkonfliktowe, obawiają się bronić swoich racji. W jaki sposób reagują na tego typu agresję?

 • Czują się poniżone, wykluczone, zaszczute, prześladowane;
 • Są bezradne i zestresowane;
 • Trawi je poczucie winy;
 • Tracą poczucie wartości – najpierw zawodowej, potem osobistej;
 • Tłumią emocje i zaprzeczają istnieniu problemu;
 • Akceptują swoją trudną sytuację;
 • Paraliżuje je lęk, nie są w stanie w żaden sposób zareagować;
 • Zaczynają gorzej pracować – stres sprawia, że popełniają coraz więcej błędów i wpadają w zamknięty krąg krytyki i poniżenia.

Klienci, którzy trafili do nas na psychoterapię mobbingu, często początkowo odbierali tego typu zachowania jako oparte na racjonalnych argumentach działania pracodawcy, mające służyć poprawie jakości ich pracy. Pamiętaj, mobbing jest działaniem, które nie ma nic wspólnego z merytorycznym zarządzaniem czy oceną naszej pracy! Motywy takiego zachowania są czysto osobiste – swoim działaniem mobber realizuje swoje osobiste cele.

Tymczasem skutki takich zachowań dla ofiar mobbingu mogą być naprawdę poważne. Należą do nich m.in.:

 1. choroby psychosomatyczne:
 • ogólne obniżenie odporności (częstsze zachorowania),
 • bóle głowy,
 • bóle brzucha,
 • bóle pleców i karku,
 • silne napięcia mięśniowe,
 • nadciśnienie,
 • problemy kardiologiczne.

2. na poziomie psychiczno-emocjonalnym:

 • silne stany lękowe,
 • zaburzenia lękowe,
 • stany depresyjne,
 • depresja,
 • myśli samobójcze,
 • bezsenność,
 • problemy z odżywianiem.

Na czym pomaga psychoterapia mobbingu?

 • Psychoterapia mobbingu ma za zadanie stworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska, w którym otrzymasz wsparcie od psychoterapeuty, a co za tym idzie, odbudujesz swoje siły, by zacząć bronić się przed mobbingiem.
 • Nauczymy Cię właściwie reagować na mobbing. Pomożemy Ci wyjść z izolacji, uwierzysz, że z tym, co przeżywasz, nie jesteś sam.
 • Dzięki psychoterapii mobbingu zaczniesz racjonalnie oceniać to, co się dzieje w pracy.
 • Nauczymy Cię zachowań asertywnych – stawiania granic, odwoływania się do swoich praw, obowiązujących umów czy prawa.
 • Pomożemy odbudować Twoje poczucie własnej wartości, wiarę we własne siły, możliwość wpływu na własne życie zawodowe.
 • Psychoterapia mobbingu pomoże Ci odkryć w samym sobie narzędzia do walki z prześladującym Cię współpracownikiem.
 • Przywrócimy Ci umiejętność reagowania i bronienia się w sytuacji mobbingu.
 • Rozwiniemy Twoje umiejętności zapewniania sobie bezpieczeństwa i dbania o siebie zarówno w sferze zawodowej, jak i innych obszarach życia.

Uwierz, że nie musisz być ofiarą! Przyjdź na psychoterapię mobbingu i naucz się walczyć ze swoim prześladowcą.