Psychoterapia Gestalt

Czym jest psychoterapia Gestalt? Jakie są jej założenia?

Psychoterapia Gestalt zakłada, że człowiek posiada potrzebne zasoby do zaspokajania swoich potrzeb i do kierowania swoim życiem. To, co zakłóca ten proces, to utrwalone schematy postępowania, które powstały w przeszłości pod wpływem trudnych emocjonalnie sytuacji, a które teraz są stosowane przez nas nieświadomie i dalszym ciągu mają wpływ na jakość naszego życia. Uświadomienie sobie tego, stanowi pierwszy krok do zmiany swojego życia. Istotą psychoterapii Gestalt jest więc poszerzanie świadomości uczuć, potrzeb, sposobów działania, a także tego, co przeżywamy w naszym ciele. Świadomość siebie, swoich ograniczeń, a także mocnych stron, daje możliwość dokonywania wyborów zgodnych z własnymi potrzebami.

W procesie psychoterapeutycznym spotyka się dwoje równoprawnych ludzi. Psychoterapeuta Gestalt będzie uważnie, z zaangażowaniem i akceptacją poznawał i próbował zrozumieć Twój niepowtarzalny i wyjątkowy świat. Angażując swoją wiedzę, doświadczenie i emocje będzie otwarty na wszystko czego doświadczasz w swoim życiu. Będzie Ci aktywnie towarzyszył w tym co przeżywasz.

Podstawowe założenia etyczne Kodeksu Etyki Zawodowej psychoterapeuty Gest

  • Odnoszenie się z szacunkiem do godności, indywidualności oraz unikalności każdej osoby
  • Równe szanowanie każdego istnienia ludzkiego
  • Każdy człowiek znajdując się w relacji interpersonalnej ma prawo do samostanowienia oraz niezależności
  • Odnosimy się z szacunkiem do wszelkiego rodzaju różnic – m.in.: etnicznych, językowych, pochodzenia, rasowych, preferencji oraz orientacji seksualnych, niepełnosprawności, potrzeb duchowych, wieku, religii, statusu ekonomicznego czy społecznego.

Czy psychoterapia pomaga?

Analiza wyników raportu Consumer Reports “The Efectiveness of Psychotherapy”, przeprowadzona przez dr Martina E.P. Seligmana (w badaniu wzięło udział 7 tys. respondentów) wykazała, że:

  • Korzyścią z psychoterapii prowadzonej przez wykwalifikowanych specjalistów jest nie tylko rozwiązanie problemów, z powodu których pacjent szukał pomocy, ale także polepszenie zdolności tworzenia związków z innymi ludźmi, radzenie sobie z codziennym stresem, zwiększenie zadowolenia z życia, lepsze rozumienie samego siebie, rozwój osobisty, wzrost pewności siebie i wzrost samooceny.
  • Co ciekawe, pacjenci korzystający z leków i psychoterapii nie doznawali większej poprawy niż ci, którzy korzystali tylko z psychoterapii

Badania Światowej Organizacji Zdrowia wykazują, że w każdym społeczeństwie jest około 10-15% osób, które potrzebują psychoterapii. Według Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP) szacuje się, że w Polsce psychoterapii powinno skorzystać około 5-6 milionów osób.

Zapisz się na wizytę