Skłonność do zachowań ekscentrycznych

Skłonność do zachowań uznawanych za ekscentryczne i dziwaczne przypisuje się osobom cierpiącym na zaburzenia osobowości nazywane zaburzeniami schizotypowymi. Zamknięta w sobie osoba, odcięta myślami od świata i ludzi wyróżnia się dość oryginalnym stylem ubierania, ekscentrycznymi zainteresowaniami i przekonaniami.

Zaburzenia osobowości – czym się charakteryzują?

W psychiatrii odróżnia się zaburzenia osobowości od innych problemów na tle psychicznym. Zaburzenie osobowościowe to zbiór trwałych cech charakterystycznych dla danej osoby. Wzorce postępowania, postrzeganie siebie i funkcjonowanie w społeczeństwie ściśle wiążą się z charakterem jednostki. W przypadku zaburzeń osobowości powszechnie występujące cechy nasilają się lub osłabiają, co sprawia, że danej osobie trudniej dopasować się do istniejących w społeczeństwie norm. U osób cierpiących na zaburzenia osobowości pojawiają się trudności w dostosowaniu swojego zachowania do sytuacji oraz nawiązywania relacji. Większość z nas inaczej zachowuje się w domu, inaczej w pracy, w towarzystwie bliskich i obcych ludzi. I większości takie zmiany swojego zachowania nie sprawiają problemów. Zaburzenia osobowości charakteryzują się mocno zakorzenionymi cechami i wzorcami zachowań, które w niewielkim stopniu podlegają zmianom w różnych okolicznościach. Osoba z zaburzeniem osobowości zawsze zachowuje się tak samo, bez względu na sytuację. Cechy obecne u innych ludzi, u jednostek z zaburzeniami są skrajnie przerysowane. Osoba przejawia niezrozumiałe dla otoczenia przekonania i zachowania. W przypadku zaburzeń osobowości wszystkie cechy tworzą całościowy wzorzec. Jeden przerysowany aspekt charakteru czy dziwne zachowanie to jeszcze nie powód do zdiagnozowania zaburzenia.

Skłonność do zachowań ekscentrycznych – z czym się wiąże?

Zachowania ekscentryczne przypisywane osobowości z zaburzeniami schizotypowymi pojawiają się na skutek oddziaływania czynników biologicznych, genetycznych oraz społecznych. Pierwsze objawy zaburzenia dostrzega się najczęściej w okresie późnego dzieciństwa i młodości. Jednak dopiero dorosłe osoby trafiają do gabinetów psychiatrów. Skłonność do zachowań ekscentrycznych nie występuje samodzielnie, ale wiąże się również z zamknięciem w sobie, odizolowaniem od innych oraz zainteresowaniem magią, nadprzyrodzonymi zjawiskami. Ekscentryzm przejawia się np. w niecodziennym stylu ubierania się.

Zachowania ekscentryczne i zaburzenia schizotypowe – jak leczyć?

W leczeniu wszelkich zaburzeń osobowości zaleca się długoterminową psychoterapię zorientowaną psychoanalitycznie lub odpowiednio dostosowaną terapię poznawczo-behawioralną. Ważnym aspektem leczenia jest zbudowanie z pacjentem relacji opartej na zaufaniu i zrozumieniu. Choć terapia może trwać latami, wielu pacjentów odczuwa po niej poprawę swojego stanu.

Źródło:
https://psychiatria.mp.pl/zaburzenia_osobowosci/69913,zaburzenia-osobowosci