Psychoterapia grupowa

Kolejną grupę będziemy tworzyć w przyszłym roku.

„… ludzie zabierali się zawsze tylko do jednego zadania – budowania społeczeństwa zdolnego do życia – siły, które ożywiały naszych odległych przodków, są także i w nas. Nic nie jest rozegrane, możemy wszystko zrobić od nowa. To, co zostało zrobione, i źle zrobione, może być zrobione na nowo.”

Claude Lévi-Strauss

 

Czujesz się samotny/-a i wykluczony/-a? Masz wrażenie, że trudno Ci o kontakt z innymi, że wycofujesz się ze spotkań ze znajomymi bardziej, niż byś chciał/-a? A może w relacjach z innymi rzadko czujesz się zauważany/-a czy doceniany/-a? Psychoterapia grupowa może Ci pomóc w budowaniu dobrych relacji społecznych, w odnalezieniu takiej roli w grupie, w której będziesz się czuć naturalnie. Dzięki psychoterapii grupowej kontakt z innymi przestanie Cie męczyć czy budzić lęk. W zamian za to może stać się dla Ciebie źródłem wsparcia i satysfakcji.

Czemu służy psychoterapia grupowa?

Jesteśmy istotami społecznymi. Od momentu naszych narodzin otaczają nas inni ludzie. Najpierw są to najbliżsi – rodzice, rodzeństwo i inni członkowie rodziny. To od nich uczymy się sposobu nawiązywania i utrzymywania relacji z ludźmi. W kilka lat po narodzinach rozpoczynamy edukację i oprócz nauki czytania czy liczenia uczymy się również na tym nowym gruncie nawiązywania kontaktów międzyludzkich oraz ról społecznych.

Jako dorośli stajemy się partnerami, rodzicami, przyjaciółmi, pracownikami, klientami, sąsiadami. Czy tego chcemy, czy nie jesteśmy częścią wielu małych i większych światów społecznych. Czasem zapewne wielu z nas stawia sobie pytanie, w jakim stopniu możemy być sobą w kontaktach z innymi, a w jakim pozostajemy bezosobową rolą? Czy możemy być sobą i nie zostaniemy odrzuceni przez grupę? Czy jesteśmy wolni w społeczeństwie, czy uwikłani w różnego rodzaju relacje? W świecie, w którym żyjemy, uczymy się świadomie matematyki, języków obcych, obsługi komputera czy gotowania. A jak dalece świadomie i twórczo możemy uczyć się bycia, komunikowania i tworzenia lepszych i bardziej satysfakcjonujących związków z innymi?

Taka nauka jest możliwa. I właśnie jej służy psychoterapia grupowa.

Dla kogo przeznaczona jest psychoterapia grupowa?

Nam, ludziom, jako istotom społecznym, trudno uciec od relacji i kontaktów z innymi. Większość z nas wcale nie ma potrzeby takiej ucieczki, ponieważ dla wielu to właśnie rola społeczna przynosi najwięcej satysfakcji życiowej. Zazwyczaj wręcz wykluczenie ze społeczeństwa jest źródłem poważnego cierpienia.

Skąd wiedzieć, że potrzebujesz psychoterapii grupowej? W jaki sposób rozpoznać, że problem dotyczy właśnie Ciebie? Taka forma psychoterapii jest szczególnie pomocna osobom, które:

 • obawiają się sytuacji konfliktowych, w związku z tym tkwią od lat w sytuacjach, które są dla nich nieprzyjemne i trudne,
 • mają trudności w nawiązaniu bliskich relacji, są nieśmiałe, lękowe, żyją w poczuciu osamotnienia,
 • mają poczucie utraty kontroli nad własnym życiem, są permanentnie przygnębione, nie mają siły, tkwią w poczuciu braku sensu życia,
 • odczuwają lęk przed utratą kontroli nad swoimi uczuciami, ich wyrażaniem,
 • mają poczucie, że nie potrafią się cieszyć, a nadodpowiedzialność w ich życiu zajmuje coraz więcej miejsca,
 • mają poczucie, że nie pasują do tego świata,
 • mają nawracające myśli związane z poczuciem winy, są krytyczne wobec siebie,
 • odkąd pamiętają, nigdy siebie nie akceptowały i żaden sukces w życiu nie zmieniał tego poczucia,
 • dorastały w rodzinach z problemem alkoholowym (DDA) lub tzw. „dysfunkcyjnych” (DDD).

Jaki jest cel psychoterapii grupowej?

W trakcie pracy w grupie możemy uświadamiać sobie, w jaki sposób budujemy relacje społeczne i jakie role przyjmujemy.

Uczestnictwo w grupie psychoterapeutycznej to przede wszystkim proces tworzenia małej społeczności. Społeczności, w której uczestnicy będą realizować swoje indywidualne cele, które skłoniły ich do wzięcia udziału w psychoterapii grupowej. W grupie terapeutycznej każdy jej członek w bezpiecznych, w opartych na szacunku warunkach może porównać własny obraz siebie z tym, jak widzą go inni. Uczestnicy w kontaktach między sobą uczą się, jak budować takie relacje, które nie przekraczając granic innych pozwalają zaspokajać swoje potrzeby w satysfakcjonujący sposób. Udział w grupie terapeutycznej pozwala dostrzec swoje dobre i niekonstruktywne mechanizmy wchodzenia w relacje i zmodyfikować je, jeśli jest taka potrzeba.

Czym jest grupa psychoterapeutyczna?

Psychoterapia Gestalt zakłada, że człowiek ma w sobie wiedzę niezbędną do właściwego kierowania swoim życiem i funkcjonowania w społeczeństwie. Niestety tę wiedzę przysłaniają nie zawsze konstruktywne schematy postępowania utrwalone w przeszłości, głównie w dzieciństwie, pod wpływem trudnych emocjonalnie sytuacji. Są stosowane przez Ciebie nieświadomie i dalszym ciągu mają wpływ na jakość Twojego życia.

Wchodząc w kontakt z innymi uczestnikami psychoterapii grupowej, prawdopodobnie również posłużysz się znanymi sobie schematami komunikacji, a co za tym idzie, także w tej relacji pojawią trudności, z którymi borykasz się na co dzień.

Psychoterapia grupowa ma być dla Ciebie miejscem, w którym krok po kroku, z coraz większą świadomością, będziesz mógł/-a doświadczać własnych przeżyć, które pojawiają się w kontakcie z innymi oraz poznawać przeżycia innych osób w grupie.

Istotą psychoterapii jest poszerzanie świadomości własnych:

 • uczuć,
 • potrzeb,
 • sposobów działania,
 • przeżyć wewnętrznych,
 • świadomość siebie,
 • świadomości swoich ograniczeń,
 • mocnych stron.

Psychoterapia grupowa prowadzona w nurcie Gestalt, w którym pracujemy, daje możliwość dokonywania wyborów zgodnych z własnymi potrzebami oraz uczy odpowiadania na potrzeby innych w zgodzie z własnymi możliwościami. Wraz z poszerzaniem pola świadomości, uczestnik grupy będzie mógł w sposób twórczy i świadomy budować nowe i przekształcać istniejące relacje, na bardziej satysfakcjonujące dla siebie i innych zarówno na grupie, jak i w życiu poza grupą.

Jak wygląda psychoterapia grupowa?

Przystąpienie do grupy terapeutycznej jest poprzedzone jedną lub dwiema konsultacjami indywidualnymi z prowadzącymi grupę. Nasi psychoterapeuci proponują mieszany charakter pracy – zwracamy uwagę na proces grupowy (interpersonalny) i dajemy możliwość indywidualnej pracy z psychoterapeutą na tle grupy.

Liczebność grupy: 6-10 osób

Czas trwania psychoterapii grupowej: 6-8 miesięcy

Organizacja pracy grupy: sesje odbywające się raz w tygodniu i trwają od 2 do 3 godzin
Przyjdź na psychoterapię grupową i przekonaj się, czy ta metoda jest dla Ciebie właściwa. Naucz się prawidłowych schematów postępowania w relacjach z innymi i zacznij czerpać z nich satysfakcję.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie prosimy o kontakt telefoniczny z psychoterapeutami.